DỰ ÁN ĐẤT NỀN BÌNH DƯƠNG GIÁ RẺ, PHÁP LÝ RÕ RÀNG

ĐẤT NỀN GIÁ RẺ KHU VỰC BÌNH DƯƠNG, KHẢ NĂNG SINH LỜI CAO

[Cập nhật mới nhất] Quy định tách thửa tại Bình Dương

UBND Bình Dương ban hành QĐ 28/2019/QĐ-UBND để sửa đổi QĐ số 25/2017/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

 

Các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu và quy định tách thửa tại quyết định này. Giao UBND huyện thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân một lần.

 

tách thửa bình dương
28_2019_QD-UBND_Binh Duong

 

Danh mục các trường hợp cá biệt:

 • Tách thửa đất để cho tặng hỗ trợ cho việc xây dựng nhà ở.
 • Tách thửa đất tại các khu tái định cư.
 • Tách thửa đất để thực hiện chuyển nhượng QSDĐ do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 • Thửa đất không tiếp giáp đường giao thông nhưng có nhu cầu tách thửa để hợp thửa với thửa đất có tiếp giáp đường giao thông do nhà nước quản lý thành thửa đất mới.
 • Thửa đất tiếp giáp kênh mương thoát nước và mương này tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý.

 

Điều kiện để được hỗ trợ giải quyết tách thửa:

 

Đối với đất ở:

 

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và phần còn lại sau khi tách thửa là 36m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới nhỏ hơn 20m.
 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và phần còn lại sau khi tách thửa là 45m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m.
 • Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết kích thước về bề rộng, chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án.

 

Đối với đất tái định cư:

 

 • Các dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án trước 10/10/2017.
 • Thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và giao UBND huyện phải có văn bản thống nhất.
 • Thửa đất được tách ra có bề rộng tối thiểu bằng bề rộng ô nhỏ nhất trong lô đất đề nghị tách theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

 

Đối với đất nông nghiệp:

 

 • Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và phần còn lại sau khi tách thửa tại các phường: 100m2, thị trấn: 200m2, xã: 300m2.
 • Với trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.
 • Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết kích thước về bề rộng, chiều sâu của thửa đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhưng phải đảm bảo mỹ quan đô thị, việc cấp phép xây dựng, không ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp, thực hiện dự án.

 

Quyết định 25_2017_QD-UBND :Tải tại đây

 

Quyết định 28/2019/QĐ-UBNDTải tại đây

Anh Quốc

Gọi điện SMS Chỉ Đường
google-site-verification: googledf1083a5f75262a0.html